Ubezpieczenia komunikacyjne dotyczą pojazdów mechanicznych o charakterze lądowym. Są to samochody, motory, motorowery i pojazdy rolne. Ubezpieczenia komunikacyjne dzielimy na dobrowolne i obowiązkowe. Komfort i poczucie bezpieczeństwa to rzeczy bezcenne.

W naszej ofercie znajdą Państwo szeroki wachlarz ubezpieczeń obowiązkowych i dodatkowych. Zaproponujemy Państwu najlepsza możliwą ofertę od kilkunastu ubezpieczycieli.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie OC to obowiązkowe ubezpieczenie dla posiadaczy pojazdów mechanicznych, reguluje je ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Chroni ono przed odpowiedzialnością cywilną za wyrządzone szkody związane z ruchem Twojego pojazdu. Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje zdarzenia powstałe na terytorium Polski, państw Unii Europejskiej oraz Chorwacji, Islandii, Norwegii i Szwajcarii. Regularne opłacanie składek to obowiązek każdego kierowcy. W przypadku zwłoki z wykupieniem tego obowiązkowego ubezpieczenia, kierowcy grozi wysoka grzywna. Co więcej, naraża on siebie na znacznie wyższe straty finansowe, bowiem w przypadku kolizji zostanie obciążony wszystkimi kosztami, które w normalnej sytuacji pokryłoby ubezpieczenie OC.

Ubezpieczenie dodatkowe

Ubezpieczenia komunikacyjne to jeden z najważniejszych segmentów polskiej gospodarki. Według danych zgromadzonych przez Polską Izbę Ubezpieczeń Polacy inwestują w ubezpieczenia transportowe ok. 15 milionów złotych rocznie. Dowodzi to jednego – komfort i poczucie bezpieczeństwa to rzeczy bezcenne. Wnaszej ofercie znajdą Państwo szeroki wachlarz ubezpieczeń dodatkowych.

Ubezpieczenie Autocasco

Ubezpieczenie Autocasco to dobrowolne ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od zdarzeń losowych. Celem tego ubezpieczenia jest ochrona pojazdu wraz z jego wyposażeniem przed kradzieżą, zniszczeniem czy uszkodzeniem. W praktyce ubezpieczenie Autocasco chroni przed szkodami parkingowymi, kradzieżą pojazdu, zderzeniem z dziką zwierzyną oraz konsekwencjami błędów kierowcy.

Do wyboru są różne warianty ubezpieczenia AC, więc każdy posiadacz samochodu może je dostosować do swoich potrzeb.

Czym się kierować?

  • zakres działania – ubezpieczenie samochodowe powinno chronić Twój samochód w jak największej liczbie sytuacji
  • dodatkowe opcje – upewnij się, czy masz do wyboru dodatkowe opcje ubezpieczenia samochodowego, jaki możesz wybrać maksymalny pakiet Assistance, czy jest ubezpieczenie NNW, polisa na szyby albo ubezpieczenie ochrony prawnej; oraz czy masz możliwość naprawy w ASO i na oryginalnych częściach zamiennych
  • jasne reguły – wiedz, że zakres opcji ubezpieczenia autocasco kształtowany jest przez Ciebie, a praw i obowiązków przez strony umowy i będzie dokładnie opisany w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia
  • cena – pamiętaj, że cena ubezpieczenia autocasco, kształtuje się indywidualnie, gdyż uzależniona jest od wielu czynników. Są to min. stan i pojemność samochodu, Twój staż bezwypadkowej jazdy i stałość naszej współpracy. Im dłużej posiadasz ubezpieczenie AC u jednego ubezpieczyciela i unikasz kolizji oraz wypadków, tym atrakcyjniejsze oferty będziesz otrzymywać w kolejnych latach.
Ubezpieczenie Assistance

Ubezpieczenie Assistance uprawnia nas do korzystania z usług pomocy drogowej. Wymiar wsparcia zależy od wykupionego abonamentu oraz indywidualnej umowy zawartej z ubezpieczycielem.

Zazwyczaj ubezpieczenie Assistance zapewnia szybką pomoc w trudnych sytuacjach, jak awaria, wypadek, czy kradzież samochodu. Często zapewnia ochronę kierowcy i pasażerom w zakresie pomocy technicznej i medycznej.

Pomoc udzielana jest w razie wypadku czy awarii pojazdu, może polegać na udostępnieniu informacji o lokalizacji najbliższego serwisu, naprawie pojazdu, dostarczeniu paliwa lub uruchomieniu silnika (np. zimą), dodatkowym holowaniu, wynajmie pojazdu zastępczego, zakwaterowaniu w hotelu, lub umożliwieniu kontynuacji podróży lub powrotu. Każda z tych usług ma jednak swoje ograniczenia, opisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU), na które trzeba zwrócić uwagę przed podpisaniem umowy. Z reguły podstawowy pakiet assistance jest oferowany bezpłatnie jako dodatek do polis OC oraz AC. Jeśli planujesz daleką podróż, koniecznie sprawdź i wybierz taki zakres usług, który będzie Cię odpowiednio zabezpieczał.

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych (NNW) jest formą ubezpieczenia, obejmującą ochronę życia i zdrowia zarówno kierowcy, jak i pasażerów. Obejmuje szkody poniesione w wyniku wypadku drogowego oraz w innych sytuacjach komunikacyjnych. Polisa zadziała także, jeżeli wypadek miał miejsce

  • przy wysiadaniu lub wsiadaniu do samochodu;
  • podczas przebywania w aucie w trakcie zatrzymania lub postoju
  • podczas naprawy pojazdu na trasie.

Odszkodowanie z ubezpieczenia NNW jest wypłacane w przypadku nieszczęśliwych wypadków, w następstwie których ubezpieczony doznał trwałego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. Trwałego, czyli takiego, które na zawsze ograniczy sprawność poszkodowanego. Wysokość odszkodowania zależy od sumy ubezpieczenia oraz procentowego uszczerbku na zdrowiu. Jeśli ubezpieczony na skutek wypadku umrze, to odszkodowanie otrzyma rodzina. Jedna osoba może posiadać wiele polis ubezpieczenia NNW. Jeśli potrzebujesz ochrony również poza Polską, zwróć uwagę na zakres terytorialny.