Please enable JS

Pakiety ubezpieczeń dla Ciebie firmy i rodziny

 

ADRES

Katowice 40-486 ul. Kolista 25 lok. 203

 

Telefon

tel biurowy 606 966 685

Sobota - agent mobilny tel 535 175 884

 

pzu
warta
ergo hestia
proama

das
compensa
 

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

 

UBEZPIECZENIE WYPADKOWE

 
 

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

 

UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE

 
 

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA DZIECI

 
 

 

DLACZEGO
WARTO SIĘ
UBEZPIECZYĆ ?

Ubezpieczanie się polega na kupowaniu pewności, że nawet, jeśli spotka nas coś złego, jest ktoś, na kogo pomoc będzie można liczyć .Ubezpieczenie życia daje poczucie bezpieczeństwa, spokój ducha, wiarę, że w razie naszej śmierci najbliżsi nie znajdą się w trudnej sytuacji materialnej. Przyznane świadczenie pozwoli na spłatę pożyczek i kredytów, zaciągniętych wcześniej, oraz na zapłatę podatku od przejmowanego spadku. Wypłacona kwota może pomóc w zapewnieniu niezależności finansowej, przykładowo: w zdobyciu niezbędnych kwalifikacji zawodowych, w przeprowadzce lub też po prostu zasilić domowy budżet. Polisa to również sposób na przekazanie sporej sumy pieniężnej między niespokrewnionymi ze sobą osobami bez konieczności opłacenia podatku od spadków i darowizn.

Zakres posiadanego ubezpieczenia można poszerzyć dzięki dostępowi do szerokiej oferty tzw. umów ubezpieczeń dodatkowych. Stanowią one zabezpieczenie przed szeregiem ryzyk dodatkowych oraz dają poczucie bezpieczeństwa i finansowe wsparcie w razie nieprzewidzianych zdarzeń losowych, skutkujących kalectwem czy też czasową lub całkowitą niezdolnością do pracy.


Nowoczesny produkt ubezpieczeniowy zapewnia nie tylko ochronę życia, lecz również pozwala na gromadzenie oszczędności na przyszłość. Inwestycje w fundusze są gwarancją rzetelnego pomnażania majątku. Przenoszenie środków między ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi nie jest obciążone tzw. podatkiem Belki.

Oszczędzanie na czas emerytury przynosi najlepsze efekty, jeśli odkładamy nawet niewielkie kwoty, ale systematycznie i przez dłuższy czas. Czasem warto tylko nieznacznie ograniczyć wydatki, aby w przyszłości nasz poziom życia drastycznie się nie obniżył. Ubezpieczenie posagowe służy nie tylko gromadzeniu majątku dla dziecka, by ułatwić mu życiowy start, ale i zabezpieczeniu jego przyszłości na wypadek śmierci rodziców.Czas aktywności zarobkowej jest okresem, w którym warto pomyśleć o przyszłości swojej i bliskich. Pewnym zdarzeniom nie sposób zapobiec, zawsze jednak można finansowo przygotować się na ich nadejście.

MASZ
PYTANIA ?
NAPISZ DO NAS !

Name must not be empty

Please provide a valid email

Message should not be empty