Please enable JS

Kredyt inwestycyjny

PODSUMOWANIE
KORZYŚCI
 
  • Rozwój

    z dodatkową gotówką masz możliwość nieustannego rozwoju

  • Zysk

    każda dobrzy przygotowana inwestycja wygeneruje dla Twojej firmy zysk

  • Konkurencyjność

    stały rozwój pozwoli na lepsze postrzeganie na rynku konkurencji


Jedną z możliwości finansowania rozwoju firmy takiego jak zakup maszyn, siedziby firmy, modernizacja sprzętu, rozbudowa działu produkcji, wymiana linii technologicznej jest kredyt inwestycyjny.

Kredyt inwestycyjny jest kredytem długoterminowym, a spłaty kredytu ustalane są periodycznie, a środki na spłatę pochodzą ze zwrotu z inwestycji, na którą zaciągany był kredyt.

Kredyt inwestycyjny poprzedzony jest szczegółową analizą przedsięwzięcia i działalności firmy.

Bardzo ważne jest określenie właściwej kwoty kredytu, zwłaszcza przy inwestycjach opartych na kosztorysie (przy błędnie przygotowanym kosztorysie możemy mieć do czynienia z niedoszacowaniem kwoty kredytu, co pociągnie za sobą trudności w finalizacji inwestycji).

Bank analizując przedłożone przez firmę dokumenty analizuje przedsięwzięcie i pomaga firmie prawidłowo określić możliwości i zasady finansowania przedsięwzięcia.

Kredyty inwestycyjne udzielane są zazwyczaj na kilka lat, ale możliwe są również znacznie dłuższe okresy. Okres kredytowania zależy od rodzaju inwestycji, zabezpieczenia, sytuacji firmy aktualnej i przyszłej.

Kredyty inwestycyjne uruchamiane są zazwyczaj w transzach, na podstawie postępu prac związanych z inwestycją. Banki monitorują przebieg inwestycji i wypłaty kolejnych transz uzależniają od realizacji poprzednich etapów. Zabezpieczeniem kredytu inwestycyjnego jest zazwyczaj przedmiot kredytowania.

 

 

ADRES

Katowice 40-486 ul. Kolista 25 lok. 203

 

 

Telefon

tel biurowy 606 966 685

Sobota - agent mobilny tel 535 175 884