Please enable JS

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

PODSUMOWANIE
KORZYŚCI
 
 • BEZPIECZEŃSTWO

  zabezpieczymy Ciebie i Twoich pracowników od nieprzewidzianych wydarzeń

 • Indywidualne podejście

  oferta dedykowana dla Twoich potrzeb

 • Gwarancja wypłaty

  współpracujemy ze sprawdzonymi partnerami


To bardzo ważny element ochrony każdej firmy, który gwarantuje bezpieczeństwo finansowe w przypadku wyrządzenia szkody osobie trzeciej.

Prowadzenie działalności gospodarczej jest związane nierozerwalnie z tym ryzykiem. Polisa odpowiedzialności cywilnej chroni przedsiębiorcę przed roszczeniami osób trzecich za szkody wynikające z prowadzenia działalności, posiadania mienia lub z tytułu wykonywania określonego zawodu.

Będąc przedsiębiorcą powinieneś zapewnić nie tylko wysoką jakość sprzedawanych towarów i świadczonych usług, ale również przekonać klientów i partnerów biznesowych, że jesteś osobą, która myśli perspektywicznie i przewiduje potencjalne zagrożenia związane z prowadzoną działalnością.

Posiadanie polisy OC umożliwia pokrycie potencjalnych roszczeń wobec firmy, za szkody w mieniu lub na osobie związane z prowadzeniem działalności przez firmę lub posiadanie przez nią mienia.

Polisa jest dostosowana do indywidualnych potrzeb klienta oraz zawiera najszerszy zakres ochrony, który uwzględniałby profil prowadzonej działalności.


Dlaczego warto się ubezpieczyć?

 • Daje to bezpieczeństwo klientowi i gwarancję wypłaty świadczenia.
 • Szeroki zakres ubezpieczenia umożliwia rozszerzenie go o dodatkowe umowy.

 

 

ADRES

Katowice 40-486 ul. Kolista 25 lok. 203

 

 

Telefon

tel biurowy 606 966 685

Sobota - agent mobilny tel 535 175 884